سه‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1386
من هنوز منتظرم

چقدر برای ظهورت دعا کردم

تمام شب

در وسعت تپش های قلبم خدا خدا کردم

تو فقط تو،خوب میدانی

چه قدر تو را صدا کردم

در هجوم دستان دنیا

تمام آدینه ها منتظر ماندند

و اشکهای من چشمک زنان ستاره شدند

تا به تو بگویند

من هنوز منتظرم