X
تبلیغات
رایتل
جمعه 5 مرداد‌ماه سال 1386
ویژگیهای منتظران

خودساختگی:این ویژگی آن را می طلبد که منتظران از نظر سطح اندیشه و آگاهی و آمادگی روحی به بلندای قله انسانیت پرواز نموده و خس و خاشاک تنگ نظری ها،کته بینی ها،حسادت ها،کینه هاو کج فکری ها در وجود او راه نیابد.پالایش از آلایش های دنیا، شرط اساسی انسان به مرحله خود سازی است.

خودیاری اجتماعی:منتظران واقعی در یک میدان وسیع مبارزه دسته جمعی لحظه ای از حال دیگران غافل نگردیده و در راستای اصلاح دیگران تلاش خواهند کرد.

تاثیر ناپذیری ازمحیط فساد زده: با فراگیر شدن فساد جامعه رو به آلودگی به پیش می تازد و محیط آلوده و فساد زده دام خطرناکی خواهد شد که انسانهای بیچاره و پاکی را تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.تنها مؤمنان و منتظران واقعی هستند که ایمان و عمل صالح آنان دژ محکمی در برابر فساد ایجاد نموده و برای آنان قلعه محکمی درست میکندو سر انجام انتظار به مفهوم واقعی یک عامل مهم تربیتی و تحرک میباشد تا با توجه به اینکه ریشه گرفتاریها و حوادث امروزی ما در گذشته هاست آینده خود را خوب بسازیم تا با یک آینده روشن گرفتار حوادث ناگواری نباشیم.

برنامه های عملی منتظران حضرت مهدی:آنان که زندگانی صالحی توأم با اصلاح خود جامعه و رضایت خدا را فراهم میسازند و چونان خودکامگان،غرور،مستی و دنیا طلبی پیشه نمیکنند تا خود طاغوت جدیدی شوند برنامه های محوری اشان بدین شرح است:

1-برپاداشتن نماز:یعنی حاکمیت توحید و ایجاد روح مصونیت و تزکیه نفس که را ه کمال انسانی را بر انسان هموار میسازد.

2-پرداختن مالیات اسلامی(خمس،زکات،و..)که از دو جهت بار ارزشی دارد.

1-2-از جهت همدلی و مساعدت با مردم و فقرزدایی و اصلاح اقتصاد جامعه

2-2-پالایش کردن آلایش های حرص، بخل،مال پرستی و دنیا گرایی از وجود انسان و تزریق روح ایثارو همدردی در آن

3-امر به معروف و نهی از منکر:ترویج تمام خوبیها و دستورات الهی در میان همه مردم و طرد بدی ها و نهی از گناهان در همیشه تاریخ به عنوان حافظ و پاسدار دین توسط متدینین به خصوص علماء انجام شده است .

امام هادی (ع)میفرمایند:اگر بعد از غیبت قائم شما نبودند علمایی که مردم را بسوی او می خوانند و به سوی او راهنمایی میکنند و بر برهان های الهی از دین او پاسداری میکنندو بندگان خدا را از دام های شیاطین و پیروان او و هم چنین از دامهای دشمنان اهل بیت رهایی میبخشند هیچکس بر دین خدا باقی نمی ماند. اما علمای دین دلهای متزلزل را حفظ می کنند. این دسته از علما درنزد خداوند دارای مقام و فضیلت بالایی هستند.