شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1386
عجل علی ظهورک
 

تمام خاک را گشتم به دنبال صدای تو

ببین باقی ست روی لحظه هایم جای پای تو

اگر مومن اگر کافر به دنبال تو میگردد

چرا دست از سر من بر نمیدترد هوای تو

صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود

پر از داغ شقایق هاست آوایم برای تو

تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم

کدامین جاده امشب میگذارد سر به پای تو