دوشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1386
شگفت انگیز ترین ایمانها

 

سیاهی بر روی سپیدی میتواند کنایه از نوشته های قرآن و احادیث اهل بیت و کتابهای دینی و مذهبی باشد که ایمان آوردن در آخرالزمان و دوران غیبت امام زمان با اتکا بر همین نوشته هاست هنر اهل ایمان در آخر الزمان این است که بدون درک محضر پیامبر و ائمه اطهار و بدون مشاهده حجت خدا در عصر و زمانشان و بدون دیدن کرامات و نشانه های حقانیت او و تنها با اتکا به خط نوشته هایی که از قرآن و روایات در کتابها به ایشان رسده است ایمان می آورند و برایمان خویش در شرایط سخت غیبت استوار و ثابت قدم می مانند.ایمان مومنان آخرالزمان به مراتب از ایمان حاضران در عصر معصومین ارزشمندترین و گرانبهاترین ایمانهاست چرا که نادیده خریدار گشته اندو فقط به واسطه شنیده ها و نوشته ها به امام غایب خویش دل سپرده و ایمان آورده اند.

رسول خدا(ص) فرمودند:ای علی ! بدان که شگفت انگیزترین مردم در ایمان و بزرگترین آنها در یقین گروهی هستند که پیامبررا ندیده اندو حجت از دیدگانشان پوشیده است پس به واسطه سیاهی بر روی سفیدی ایمان آورده اند.