جمعه 20 مهر‌ماه سال 1386
عید شما مبارک

عید فطر یکی از بزرگترین اعیاد مسلمین استکه مولی الموحدین علی علیه السلام می فرمایند:امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت پس به یاد او باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته هایتان را اجابت کند شایسته است انسان در این روز توسلی به قطب عالم امکان حضرت ولی عصر داشته باشد چرا که همه برکات و توفیقات از ناحیه اوست.

امام رضا علیه السلام میفرمایند:روز فطر از این رو عید قرار داده شده تا روز گردهمایی مسلمانان باشد تا در این روز برای خدا از خانه ها بیرون روند و خداوند را به خاطر منتی که بر آنها نهاده است به عظمت و بزرگی یاد کنند.

و همچنین امام هادی علیه السلام فرمودند:شیعیان فقط چهار عید دارندفطر ُقربان ُغدیر و جمعه