جمعه 27 مهر‌ماه سال 1386
ارزش زیارت حضرت معصومه(س

امام رضا علیه السلام میفرمایند:هر کس خواهرم را در قم زیارت کند همانند کسی است که مرا زیارت کرده است.

 

فرازی از زیارت حضرت معصومه که امام رضا علیه السلام انشا فرمودند:

یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه..........

ای فاطمه! در بهشت شفیع من باش که نزد خدا برای شفاعت جایگاه ویژه ای داری.

از این دو حدیث نورانی میتوان نتیجه گرفت مراتب بالایی از زیارت امام رضا برای زیارت حضرت معصومه نیز ثابت شده و حتمی است.فضایلی چون واجب شدن بهشت،دوری از اتش جهنم،برطرف شدن غم و اندوه،بر آورده شدن حاجات،آمرزش گناهان ،فضیلتی برتر از حج عمره و شفاعت آن حضرت در روز قیامت.

بعد از صدیقه طاهره هیچ کس از جهت گستردگی به پای حضرت معصومه نمیرسد.

آن بانوی بزرگوار را شفیعه روز جزا لقب داده اند؛چرا که امام صادق(ع)درباره او فرمود:...به زودی بانویی از فرزندان من در قم دفن میشود که با شفاعت او شیعیانم به بهشت وارد میشوند.

)