یکشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1386
چه انتظار عجیبی!

 

 

چه انتظار عجیبی!

تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی!

عجیب تر که چه آسان نبودنت شده عادت

چه بی خیال نشستیم نه کوششی نه وفایی

فقط نشسته و گفتیم :

خداکند که بیایی.......