شناسنامه معصومه اعتمادی
 
نام معصومه اعتمادی
تماس با من
جنسیت زن
سن 28
درباره من حمد و سپاس پروردگاری را سزاست که انسان و همه موجودات عالم را از نیستی و عدم به هستی و وجود آورد و ازدواج را وسیله و ابزاری برای رسیدن به کمال قرار داد و احکام و دستوراتش را از طریق کتاب مقدسش «قرآن» وسیله ای برای ارشاد بندگانش قرار داد و بهترین تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام (ص) که وظیفه خود را در قبال ارشاد بندگان خدا به نحو احسن انجام داد. و سلام خدا و رسولش بر ائمه اطهار که در راه گسترش حق و عدالت که از قرآن سرچشمه گرفته است از هیچ کوششی فروگذار ننمودند. نخستین سنگ بنای جامعه بشری نظام خانواده است که یکی از آیات روشن الهی است بر این اساس استحکام نظام خانواده جامعه را پویایی و استواری می بخشد و این استحکام به دست نمی آید مگر با رعایت حقوق زوجین در قبال یکدیگر. بهترین منبعی که در این باب می توان یافت قرآن کریم می باشد که راهکار شناخت حقوق و تکالیف زوجین را بیان می سازد.

کشور ایران  
شهر قم

تحصیلات لیسانس  
شغل محصل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها https://www.facebook.com/ali.yosefi.3194?fref=ts