سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1387

خواهد آمد ای دل دیوانه ام

او که نامش با لبانم آشناست

من گل نرگس برایش چیده ام

باورم کن خواهد امد با وفاست

http://shafieh.blogfa.com/